Video: Studie i sårbarhet

Videon ‘Studie i sårbarhet’ är ett experiment i att förmedla den tillit som delas inom den japanska repkonsten. Sårbarheten ligger både i det fysiska hur kroppen utmanas och i det mentala överlämnandet av makten. Hur den bundne lägger sin tillit in bindarens rep och hur bindaren sedan förvaltar den. Samtidigt delar paret en sårbarhet genom åtrån till sadomasochism och maktförskjutning. Där ligger essensen i kinbaku.

Filmen är inspelad av Molly och Andy i Stockholm 2016.

Varning för att videon kan upplevas som våldsam och smärtfylld.