Workshop: GRÄNSLANDET (2015/SWE)

GRÄNSLANDET som koncept kommer ifrån en dröm om en utveckling i Stockholms BDSM liv som möjliggör möten som inte fokuserar på socialt prat/fika/häng eller högljudd fest. Vi (AndyBuru, LeChef och Slightly_blue) vill skapa en plats med fokus på närhet, närvaro och ordlöshet. För mera info om konceptet läs gärna vårt manifest nedan.

För att skapa dessa möten krävs det färdigheter i gruppen. Så som att våga synas och ta plats, vara emotionellt och fysiskt nära och nakna, utforska och bejaka våra egna gränser i olika möten, och vara inkännande till vår egen och andras kroppar. Många av dessa övar vi indirekt idag via repen. Men GRÄNSLANDET rymmer mera än bara rep eftersom vi vill göra plats för allt som ryms inom BDSM.

Först kom Practice | GRÄNSLANDET som är en återkommande möjlighet till att öva upp dessa färdigheter. Många av övningarna kommer ifrån Schwelle 7 i Berlin och Andy har hållit i dessa övningar under ca. tre år för nybörjare i BDSM-världen under konceptet We Are Play! Eftersom övningarna i sig inte är kopplade till en specifik teknik kan du delta oavsett hur mycket erfarenhet du har av t.ex. rep, flogging eller fysiska övertag. Fokus är övning där du får uppleva och lära, och alltså inte en föreläsning.

Därefter kom Do | GRÄNSLANDET som är en miljö för de som tidigare deltagit i en eller flera Practice att ha utlevnad tillsammans. Dō betyder vägen på japanska eller handlingen i att vandra emot ett mål. På engelska är att det göra. Tidigare har vi övat nu ska vi göra eller tillsammans vandra emot ett gränsland. 

Vecka 1 – Långsamhet, Gränser och Intuition

Välkommen till terminsstarten för GRÄNSLANDET | Practice som börjar med en övning i att agera långsamt, känna in din magkänsla/intuition och tydligt kommunicera det genom att sätta gränser i möten med olika “okända” människor – en vis person sade att kan en inte säga NEJ, kan en inte heller säga JA. Gränssättning är en balansgång mellan skapa en förutbestämd trygg ram av regler och att våga följa en intuitiv magkänsla. Långsamheten blir ett verktyg som hjälper hjärnan/hjärtat/whatever att skapa en åsikt och kommunicerad den. Självklart kommer vi alltid använda stoppord och fokusera på att ha brutalt och banalt roligt.

TLDR
* Öva på att möta “okända” människor med närhet, närvaro och ordlöshet
* Våga vara långsam, sätta gränser och säga ja och nej
* Kommunicera tydligt med kroppen för att underlätta förande och följande

Kvällens tema funkar som bäst om du är öppen för att möta många olika människor oberoende kön, läggning och så vidare. Ta gärna med enkla verktyg (rep, händer, floggers osv) du kan hantera och inte fastna i tekniken. Kvällens övningar är inspirerade av Felix Ruckert och Ruby May.

Vecka 2 – Body Drumming Ritual

Välkommen till den andra terminsträffen för GRÄNSLANDET som är en rituell och individuell resa i ditt inre. Varje deltagare kommer få chansen att bli slagen/smiskad/trummad av två par händer i takten till en shamansk trumma. Det är en fysiskt intensiv upplevelse som kan symbolisera att släppa kontrollen, hänge sig åt en ritualen (eller trumman) och uppleva kroppens alla sensationer. Förhoppningsvis kommer din kropp belöna just dig med en skön cocktail av endorfin, oxytocin och seratonin. Samtidigt som du får vara med och skapa det rituella rummet tillsammans. 

Vi kommer arbeta tre och tre, och vi kommer antingen skapa konstellationer av tre på plats men det går även bra att komma i en förutbestämd trio. Eller som ett par och på plats bjuda in en tredje part.

Precis som första gången kommer vi gå långsamt fram genom en serie av övningar för att tillsammans skapa en trygg, närvarande och inkännande gruppdynamik där du alltid kan lyssna in till ditt ‘ja’ och ditt ‘nej’. Och självklart kommer vi alltid använda stoppord och fokusera på att ha brutalt och banalt roligt. Kvällens övningar är inspirerade av Ruby May.

Vecka 3 – Föra följa

Efter förra gångens intensiva upplevelse tillsammans så tar GRÄNSLANDET | Practice ett steg emot det konkreta övandet på temat att föra och följa. En av nycklarna till en mera improviserad utlevnad är kroppsmedvetenhet. Hur du kan uttrycka dig med din kropp och genom den kommunicera med andra. Alla kroppar är unika och därmed deras kroppsspråk, vilket gör varje möte till unik dialog. Vi kommer att öva på att bjuda in till möten, tacka ja, avböja och avsluta. Och därifrån kan sedan vår kreativitet, dekadens och humor flöda.

Du kommer få som mest ut av dessa övningar om du är villiga att möta många olika människor utan en förutfattad mening om din roll i förandet eller följandet.

Precis som tidigare gånger kommer vi gå långsamt fram genom en serie av övningar för att tillsammans skapa en trygg, närvarande och inkännande gruppdynamik där du alltid kan lyssna in till ditt ‘ja’ och ditt ‘nej’. Och självklart kommer vi alltid använda stoppord och fokusera på att ha brutalt och banalt roligt.

Vecka 4 – Going Primal

Kvällen innehåller en längre ritual för att föda och finna livet i ditt primala jag. Att gå in i det primala handlar (förhoppningsvis) aldrig om att spela ett rollspel. Istället är det ett djupt självutforskande av dina mest grundläggande behov, och hur dessa kan inspirera till utlevnad med andra. Efter ritualen glider vi in i ett mera öppet och djuriskt playspace i vår madrasserade underjord. Det kan vara vackert att göra ritualen tillsammans med någon som du kommit nära under gångna träffar.

Du kommer få som mest ut av dessa övningar om du är villiga att möta många olika människor med en stor dos nyfikenhet, självdistans och galenskap. Och självklart kommer vi alltid använda stoppord och fokusera på att ha brutalt och banalt roligt. Veckans övningar är inspirerade av Marina Kronkvist.

Vecka 5 – Art of Submission

Art of Submission handlar om utforska och uppleva olika former och anledningar av “underkastelse” och hur det känns att vara mottagare av någons underkastelse. Underkastelse kan ske ur hängivelse och vördnad, eller rädsla och osäkerhet, eller njutning och avslappning. Som vanligt i gränslandet så värderar vi inte någon annans motiv till sina handlingar. Det sägs även ofta att underkastelse är en gåva, och därför ställs vi även inför frågan om gåvan är något vi är villiga att ta emot.

Ta gärna med er eller på er kläder och leksaker som inspirerar er till maktförskjutningar.

Rent konkret kommer vi öva på att känna en om vi kan finna underkastelse inom oss och hur vi kan uttrycka den i olika möten. Du kommer få som mest ut av dessa övningar om du är villiga att möta många olika människor med en stor dos nyfikenhet, självdistans och galenskap. Och självklart kommer vi alltid använda stoppord och fokusera på att ha brutalt och banalt roligt. Veckans övningar är inspirerade av Felix Ruckert.

Vecka 6 – Ritual Play

Välkommen till GRÄNSLANDET | Practice som erbjuder övning i att skapa ett rituellt rum för dig och en “okänd” partner. Ett rum där ni bjuder in andra att betrakta ert möte. Du får fortsätta att öva på att agera långsamt, känna in din magkänsla/intuition och tydligt kommunicera det genom att antingen sätta gränser eller uppmuntra till en fördjupad interaktion. Våga bli sedd och visa upp dig själv och vem du är. Som betraktare inspireras du av andras möten och genom din uppmärksamhet hjälper de att behålla det rituella rummet. Upplev hur relationen mellan utövare och betraktare kan fördjupa och förhöja din upplevelse. 

Precis som första gången kommer vi gå långsamt fram genom en serie av övningar för att tillsammans skapa en trygg, närvarande och inkännande gruppdynamik där du alltid kan lyssna in till ditt ‘ja’ och ditt ‘nej’. Och självklart kommer vi alltid använda stoppord och fokusera på att ha brutalt och banalt roligt. Kvällens tema funkar som bäst om du är öppen för att möta många olika människor oberoende kön, läggning och så vidare. Ta gärna med enkla verktyg (rep, händer, floggers osv) du kan hantera och inte fastna i tekniken. Kvällens övningar är inspirerade av Marina Kronkvist.

Vecka 7 – Three-ways

Välkommen till GRÄNSLANDET | Practice på temat three-ways det vill säga att leka på tre. Att skapa scener med tre deltagare är mera komplicerat men öppnar även upp mera en större dynamik. Vi kommer att jobba med en trip-trap-trull dynamik där en bestämmer, en utför och en tar emot. Varje roll kan ge utlopp olika delar av en BDSM persona. Vi kommer även fortsätta med förra veckans känsla av att vara betraktad och att skapa det rituella rummet som en ram och riktning att freestyla inom. 

Vi värmer som vanligt med en serie av övningar för att tillsammans skapa en trygg, närvarande och inkännande gruppdynamik där du alltid kan lyssna in till ditt ‘ja’ och ditt ‘nej’. Och självklart kommer vi alltid använda stoppord och fokusera på att ha brutalt och banalt roligt. Det går bra att komma ensam och hitta folk att jobba tillsammans med, eller komma i en färdig trio. Kvällens övningar är inspirerade av Ruby May.

Ta gärna med diverse slagverktyg som du behärskar.

Vecka 8 – Queen of Motherfucking Everything

Queen of Motherfucking Everything är en serie övningar i att våga ta plats och bestämma över mer än en annan person. Alltifrån två personer till ett helt underjordiskt drottningadöme i Gamla Stan. Utforska vad du kan göra med den makten och vad den makten kan göra med dig. Vilket dröm av ett drottningadöme inspirerar dig? En hedonistiskt fest? En dyrkande av din gudomliga person? Ett militäriskt träningsläger? En meditativ retreat? Och hur känns det sedan att kollektivt underkasta sig tillsammans med andra – vilka band och möten uppstår i den handlingen? Som vanligt börjar vi långsamt och inkännande för att sedan låta det växa utifrån varje persons gränser och behov.

Du kommer få som mest ut av dessa övningar om du är villiga att möta många olika människor med en stor dos nyfikenhet, självdistans och galenskap. Och självklart kommer vi alltid använda stoppord och fokusera på att ha brutalt och banalt roligt. Veckans övningar är inspirerade av Ruby May.