Skip to content

Play party: MAKT (2012/SWE)

Kära och ärade gäst; välkommen till vårt eleganta etablissemang i lekfullhetens och dekadensens tecken. Under en kväll och en natt önskar vi utforska och uppleva maktens förföriska lockelse och förbjudna lättja. Innanför våra dörrar kommer du få hitta ditt trappsteg på maktens trappa, dominera de som befinner sig under dig och underkasta dig de som står över dig.

Under kvällens två första timmar (kl 21-23) kommer varje deltagare få ett slumpvis nummer mellan 1 och 100 fastsatt på sin rygg. Numret är hemligt för dess bärare men synligt för alla andra. Numret bestämmer bärarens plats i kvällens makthierarki och alla bör behandla sin omgivning utefter dess nummer.

Efter de första inledande timmarna kommer vi att blåsa i hornet och låta lapparna falla till marken. Vad som då händer och vem som då hamnar på andra sidan kopplet återstår att se. Natten är både flyende kort och evigt lång, och för den som vågar finns chans att utforska flera roller i makthierarkin.

Vad kommer du att göra med makten och vad kommer makten att göra med dig?