Video: Movement reaction from restriction

Varje ny person jag binder är en ny möjlighet att utvecklas. Jag träffade den israeliska dansaren Cellar Door på Bali. Tillsammans började vi utforska rörelsereaktioner genom begränsningar. Livet i Ubud cirklar till stor del kring känslor uttryckta genom rörelse. Dans för möten till relation. Hur förändras känslorna när rörelsen begränsas? Och hur kan vi finna nya rörelsemönster i begränsningen för att uttrycka oss och därmed känna nya känslor? Där började vårt utforskande.

Filmen Movement reaction from restriction spelades in spontant under en eftermiddag i Ubud av Ana Gonzáles och Hannes Stoll. Den största lärdomen av filmen är ämnets bredd och djup.