Skip to content

Interviewed by Relationsverket (2019/SWE)

19. INTERVJU: BDSM och sexualitet med Andy Buru

Andy Buru är workshopledare och jobbar inom fälten BDSM och tantra. I det här samtalet pratas det öppet och ärligt och sexualitet, polariteter, kärlek och lust. Andy berättar varför han anser att sex är viktigt i en relation och hur man genom lek och utforskande både kan lära sig mycket om sig själv men även utveckla sin relation till sin partner. De pratar om fördomar kring BDSM, om jämställdhet, om hur man kan checka hur trygg man är med sin partner och om vikten av samtycke. Jessica och Carl Mikael delar ärligt hur de utforskat tantra och BDSM och hur deras sex påverkar deras relation. Det här samtalet hoppas vi kan utmana många fördomar, öka kunskapen och inspirera till nya tankar och skapa motivation att utforska sin sexualitet!

https://play.acast.com/s/relationsverket/5f4fb6c3-c8a1-4985-bdc3-fd4b3566e86d